Chine 1979
Diapositives, partie III

diapo0084
diapo0085
diapo0086
diapo0087
PAYSAGES DES MONTS LU SHAN
diapo0088
diapo0089
diapo0090
diapo0091
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

ARRIVEE D'UN DIGNITAIRE...
diapo0092
LECTURE DES TA DZI BAO, LES JOURNAUX MURAUX
diapo0093
diapo0094
diapo0095
DANS LA REGION DE CANTON, VISITE D'UNE COMMUNE POPULAIRE...
diapo0096
diapo0097
diapo0098
diapo0099
diapo0100
diapo0101
diapo0102
diapo0103
diapo0104
diapo0105
diapo0106
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

AU CENTRE, LE COMEDIEN PHILIPPE AVRON ET A SA GAUCHE MUSY HAFFNER.
diapo0107
diapo0108
diapo0109
diapo0110
diapo0111
diapo0112
diapo0113
diapo0114
diapo0115
diapo0116
diapo0117
HONG KONG, COLONIE BRITANIQUE
diapo0118
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail